Dr Yasser al Samm, en kirurg, var på vakt på akutavdelningen på Maaret al Numan-sjukhuset i Idlib den 10 juli när han hörde fyra explosioner...